My First De Beers Collection

尊敬的客戶,由於網站維護,您暫時無法線上下單,敬請諒解。如有任何產品或訂單疑問,請聯繫客戶服務部

My first de beers diamond jewellery
My first de beers diamond jewellery

My First De Beers

My First De Beers 系列將經典簡約與現代風格相配合,沿用 De Beers 的經典珠寶款式,以纖巧的設計風格重新演繹。我們的鑽石均遵循道德章程的方式採購,並由專家以人手工臻選,確保每一顆鑽石均能綻放耀眼光芒。
44 個結果
 • 新品上市
  My First De Beers

  Original price
  MOP$39,500
 • 新品上市
  My First De Beers

  Original price
  MOP$30,500
 • My First De Beers

  Original price
  MOP$17,500
 • My First De Beers

  Original price
  MOP$27,500
 • 新品上市
  Classic

  Original price
  MOP$7,000
 • My First De Beers

  Original price
  MOP$18,000
 • My First De Beers

  Original price
  MOP$35,000
 • My First De Beers

  Original price
  MOP$41,500
 • My First De Beers

  Original price
  MOP$29,500
 • Classic

  Original price
  MOP$25,500
 • 新品上市
  My First De Beers

  Original price
  MOP$27,000
 • 新品上市
  My First De Beers

  Original price
  MOP$46,000
 • My First De Beers

  Original price
  MOP$25,500
 • My First De Beers

  Original price
  MOP$24,000
 • My First De Beers

  Original price
  MOP$35,000
 • My First De Beers

  Original price
  MOP$30,000
 • Classic

  Original price
  MOP$24,500
 • 新品上市
  My First De Beers

  Original price
  MOP$5,500
 • My First De Beers

  Original price
  MOP$24,500
 • My First De Beers

  Original price
  MOP$45,000
 • Classic

  Original price
  MOP$24,000
 • My First De Beers

  Original price
  MOP$18,000
 • Classic

  Original price
  MOP$38,000
 • My First De Beers

  Original price
  MOP$39,500
 • My First De Beers

  Original price
  MOP$26,500
 • 新品上市
  My First De Beers

  Original price
  MOP$5,500
 • My First De Beers

  Original price
  MOP$18,500
 • My First De Beers

  Original price
  MOP$27,500