Arpeggia Collection | Diamond Jewellery | De Beers 澳门官方網站 Debeers

Arpeggia Collection

De Beers Macau SAR


語言與地區

De Beers Macau SAR


語言與地區

立即探索 De Beers 完美的鑽石珠寶作品,於官網線上訂購可享有免費配送及退換貨服務。

Arpeggia Jewellery at De Beers
Arpeggia
彷彿五線譜上的音符,爪鑲的天然美鑽構成 Arpeggia 系列作品的焦點,以璀璨設計向貝多芬的《月光奏鳴曲》致敬。獨特而洗鍊的經典設計,以具象化的方式演繹動人旋律,鑽石於肌膚上翩翩起舞,譜出美妙的交響曲。
20 个结果
標誌性設計
標誌性設計
標誌性設計
Necklace Jewellery at De Beers

項鍊

立即探索
Rings Jewellery at De Beers

戒指

立即探索